Förbindelse

Om du redan är registrerad i MYORCO- eller KSMOR- applikationen, ange din mailadress och ditt lösenord under fliken "Logga in". Annars kan du antingen öppna ett konto eller begära åtkomst från MYORCO- administratören på din enhet. Detta andra alternativ är helt klart den idealiska lösningen.

Att logga in
Registrera nu

Email
lösenord

Funktion på operationssalenHar du glömt ditt lösenord? Klicka på knappen nedan.

 
 
 

Demonstrations video

Öppna material/öppna sterilt material

 • Målsättningen med scenariot

  Open a large peel-pack packaging without contaminating the content

  Specifika punkter att komma ihåg
  • Always open from the pointed seal
  • First loosen the edges and then start peeling from the center
  • For peel packs containing large, heavy objects, use a table for support
  • Ensure that the corners of the package do not contaminate the contents
  • Seams = edges of the package are NOT considered sterile
  Klicka på knappen Att välja språk i undertexterna
 

Företagets sida

Företag inom den medicinska sektorn presenterar sina egna videos och information om de instrument och material de producerar.

Ansell Healthcare

Global leader in PPE, with a 125 year legacy and a long-term focus. Ansell engineers and manufactures innovative products that meet the ever-changing needs of healthcare professionals With Ansell they always know they are protected and can perform better – because our category expertise, innovative products, trusted brands, and advanced technology gives them peace of mind and confidence.


https://www.ansell.com


Kontaktperson på företaget :
Liesbeth Lievens  -   healthcare.emea@ansell.com


 

Frequently Asked Questions

Ansvarsfriskrivning

Informationen på denna webbplats är endast för allmänna informationsändamål. Informationen tillhandahålls av Myorco och även om vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt, gör vi inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständigheten, noggrannheten, tillförlitligheten, lämpligheten eller tillgängligheten med avseende på webbplatsen eller informationen, produkterna, tjänsterna eller relaterad grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekt eller följdförlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår till följd av förlust av data eller vinst som uppstår på grund av eller i samband med användningen av denna webbplats.

Via denna webbplats kan du länka till andra webbplatser som inte kontrolleras av Myorco. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatsers natur, innehåll och tillgänglighet. Införandet av länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttrycks i dem.

Alla ansträngningar görs för att hålla webbplatsen i gång och fungera smidigt. MYORCO tar dock inget ansvar för, och kommer inte att hållas ansvarigt för, att webbplatsen tillfälligt är otillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.

Information till användare:

MYORCO-verktyget ersätter inte specifika träningsprogram och klinisk utbildning inom perioperativ omvårdnad. Att titta på en instruktionsvideo ensam räcker inte för att behärska en ny teknik. MYORCO är ett verktyg som gör det möjligt att detaljera rätt arbetssätt och uppmärksamma specifika punkter för att främja goda och säkra perioperativa metoder.

MYORCO är skapat av specialistsjuksköterskor inom perioperativ omvårdnad från olika europeiska länder. Vissa perioperativa arbetssätt kan variera beroende på lands- eller institutionsspecifika bestämmelser (till exempel arbetsmetoder, klädkod, personlig skyddsutrustning, specifik vokabulär).

Hur kan webplattformen MYORCO inkluderas i sjuksköterskornas professionella utveckling?

Första steget för chef/utbildningsledare:

 • skapa ett MYORCO-konto 
 • skapa ett team i MYORCO
 • bekanta dig med verktyget

Under välkomstintervjun med den nya teammedlemmen:

 • Förklara principen för MYORCO-verktyget
 • Bjud in dem att gå med i teamet på MYORCO (skicka dem en inbjudan) 
 • Hjälp dem att skapa åtkomst och använda verktyget

Under den inledande intervjun:

 • Diskutera de tekniska färdigheter som förvärvats eller ska utvecklas med den nya teammedlemmen.
 • Förklara målen och klargöra förväntningarna i förhållande till de olika teknikerna. Exempel: För att tillhandahålla säker patientvård av hög kvalitet är det så vi förväntar oss att proceduren ska utföras: ...
 • Om en kompetenslucka identifieras i förhållande till en praxis, be personen att konsultera MYORCO-verktyget och den specifika resursen. MYORCO-verktyget hjälper personen att uppnå det önskade målet genom att klargöra målet och förklaringarna i videorna.
 • Komma överens om vilka metoder som ska prioriteras och utarbeta en plan för utbildning/yrkesutveckling.

Under uppföljningssamtal:

 • Under genomgången av innehållet i MYORCO materialet (videor, foton, referenser) kan det finnas några frågor kvar ...
 • Tillämpning av tekniken av arbetssätt, under överinseende av en handledare, följt av en debriefing (vad har hen lärt sig, vad behöver förbättras). Diskutera och resonera. Om nödvändigt, granska arbetssätt i MYORCO med handledaren, för att skapa en gemensam bild.
 • Övning ger färdighet i den perioperativa omvårdnaden, tillsammans med handledaren.
 • Under efterföljande uppföljningssamtal: diskutera utvecklingen av de perioperativa färdigheterna och anpassa utbildnings-/kompetensutvecklingsplanen i samråd med student/ nya sjuksköterskan, handledaren och chef/ utbildningsledare.

Angående skyddet av dina personuppgifter

Översikt

Konfidentialiteten för uppgifterna är av stor vikt för oss och vi vill anta en öppen och transparent attityd i samband med vår behandling av dina personuppgifter. Vi har fastställt riktlinjer i linje med den nya allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), som reglerar behandlingen och skyddet av dina personuppgifter.

Överföring av uppgifter till tredje part :
När du öppnar ett konto på webbplatsen ksmor.eu eller myorco.eu kommer vi att använda den information du lämnar till oss för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig i samband med tillhandahållandet av denna tjänst och endast i detta sammanhang. I konkreta termer innebär detta att dina personuppgifter aldrig kommer att vidarebefordras till tredje part. Det enda undantaget från denna regel är om utlämnandet och/eller överföringen krävs för att stoppa att webbplatsen missbrukas på ett strikt lagligt sätt, till exempel ett försök att hacka eller hacka dig. När det gäller praktikutvärderingar: de enda två personer som har tillgång till dina utvärderingar är din handledare - det vill säga den handledare som du angav i din profil - och webbansvarig för webbplatserna ksmor.eu och myorco.eu, som har tystnadsplikt. Dessa utvärderingar kan användas för att ta fram statistik som kan göras tillgänglig för andra inom ditt sjukhus. Men dessa utvärderingar kommer då att vara helt anonyma.

Cookies :
Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra användarupplevelsen mer effektiv. Lagen säger att vi bara får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för driften av den här webbplatsen. För alla andra typer av cookies behöver vi ditt tillstånd.
Två cookies placeras på din dator när du öppnar din session:

 • Cookie för sessionsidentifiering. När du har loggat in på vår webbplats lagras sessions-ID:t i din dators minne för att på varje sida du besöker kontrollera att du är inloggad. Detta för att förhindra att en angripare utger sig för att vara du och besöker webbplatsen. Det är alltså en cookie som tjänar till att skydda dina personuppgifter. Denna cookie tas bort från din dator så snart sessionen är stängd.
 • Den cookie som identifierar navigationsspråket. Denna cookie håller i minnet i 1 år det språk du har valt för att besöka webbplatsen. Detta är en bekvämlighetscookie, så du behöver inte välja navigeringsspråk igen varje gång du besöker webbplatsen. Det är möjligt att kontrollera innehållet i denna cookie i inställningarna för din webbläsare. Till exempel i Google Chrome: Inställningar -> Avancerade inställningar -> Sekretess och säkerhet -> Webbplatsinställningar -> Cookies -> www.myorco.eu (eller www.ksmor.eu)

Vilka rättigheter har du till dessa uppgifter?

Tillstånd att få tillgång till :
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter som vi har om dig. Du kan kontakta oss på privacy@ksmor.eu så att vi kan skicka dina personuppgifter till dig via e-post.Du bör dock vara medveten om att all information som vi har om dig finns tillgänglig på sidorna "Profil" i din session.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att korrigera dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga på sidan "Profil" i din session.

Rätt till avbeställning:
Du har rätt att när som helst begära radering av alla dina personuppgifter eller begära att de används i framtiden. Den tjänst som erbjuds på webbplatserna ksmor.eu och myorco.eu omfattas dock av ett avtal med din sjukhusinstitution, och raderingen av dina uppgifter kan inte göras utan samtycke från din hierarki.

Portabilitet rätt:
Du har rätt att få en kopia av dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. I så fall kommer dessa uppgifter att skickas till dig på din begäran i en fil i CSV-format.

Rätt att motsätta sig behandling:
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Av denna anledning har vi en adress som hanterar förfrågningar om dina rättigheter enligt vad som anges ovan. Du kan nå dem permanent på privacy@ksmor.eu

Uppdateringar av vår integritetspolicy: Vi kan behöva uppdatera vår integritetspolicy. Den senaste versionen av sekretessklausulen kan fortfarande ses på den här sidan. Vi kommer att meddela alla väsentliga ändringar av sekretessklausulen, till exempel syftet med användningen av dina personuppgifter eller dina rättigheter.

Om du har några frågor om ovanstående eller vår inställning till dataskydd kan du kontakta oss via privacy@ksmor.eu. Du kan också kontakta CNIL (National Commission for Information Technology and Liberties) men vi uppmuntrar dig att söka vår hjälp först.

Var lagrar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter lagras på en säker server i Frankrike, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES").

Contact Us

Loading
Your message has been sent. Thank you!